banner ÉPÜLETTERVEZÉS

ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTÁS


ONLINE JOGSZABÁLYOK
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet - Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról.
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - Az országos településrendezési és építési követelményekről. (OTÉK)
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet - Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól.
- 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet - A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól.
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet - Az építési termék építménybe történő betervezése és beépítése.
- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet - Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól.

LETÖLTHETŐ JOGSZABÁLYOK
ENERGETIKA
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 2009.02.01.
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2010.08.01.

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről

ÉPÜLETTERVEZÉS
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásról és ellenőrzésről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 2013.01.01.
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 2013.01.01.
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Az építésügyi hatósági eljárásról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről hatályát vesztette
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet Az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról hatályát vesztette
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2013.01.01.-én módosítva Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 2013.01.01.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 2012.08.13.-ig
1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelmérol (Étv.)
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl. 2013.01.01

EGYÉB
192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
1999. évi LXXVI. törvény Törvény a szerzői jogról
1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól

 

OLDAL TETEJÉRE | SZÓTÁR | KAPCSOLAT | OLDALTÉRKÉP | ©2012 FONTAN ART